Budowa przedszkola

Logotypy UE

Projekt pn. „Budowa przedszkola w Turzy Śląskiej”

Cel projektu: Głównym celem projektu była kompleksowa budowa nowoczesnego budynku przedszkola w Turzy Śląskiej.

Charakterystyka projektu: Projekt polegał na budowie 5-cio oddziałowego przedszkola wraz z salą wielofunkcyjną, zapleczami sanitarnymi, gospodarczymi i magazynowymi, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

W ramach prac budowlanych wykonano następujące prace:

  • Wykonanie stanu zerowego,
  • Wykonanie stanu surowego
  • Wykonanie stanu wykończeniowego,
  • Wykonanie instalacji wewnętrznych,
  • Zakup pierwszego wyposażenia,
  • Przyłącza zewnętrzne,
  • Zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem placu zabaw.

Projekt objął też zakup nowoczesnego wyposażenia zarówno sal dydaktycznych jak i kompletne wyposażenie kuchni wraz z jej pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. Ponadto wykonano zagospodarowanie terenu, plac zabaw, ogrodzenie, zieleń, drogi, chodniki oraz oświetlenie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ;

Os Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna;

Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego; poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT.
Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.12.01.02-24-02DD/15-00

całkowita wartość projektu: 5.329.069,30 PLN,

wnioskowane dofinansowanie: 1.211.115,52 PLN

do góry