Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

  • Przewodniczący: Iwona Herdzin
  • Zastępca: Agnieszka Pilipiec
  • Skarbnik: Artur Hausman
  • Sekretarz: Sylwia Drzeniek

WPŁATY NA KONTO RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TURZY ŚL.

Prosimy wpłacać na numer konta bankowego Banku Spółdzielczego w Gorzycach
Numer konta: 52 8469 0009 0054 0883 2000 0001

do góry