Ważne!

3 Lutego 2021

Zmiany dotyczące przyprowadzania
i odbierania dzieci z przedszkola 

Ze względu na niedostowanie się rodzica do obostrzeń sanitarnych obowiązujących w naszej placówce, Dyrektor Przedszkola ogranicza obszar dostępny dla rodziców.

Od 4 lutego 2021r., rodzic po odbiciu dyskietki w wiatrołapie przekazuje dziecko pod opiekę personelu przy drzwiach. Podczas odbierania dziecka z przedszkola, odbijamy dyskietkę, dzwonimy do odpowiedniej grupy i czekamy na dziecko.

W wiatrołapie jednocześnie mogą przebywać się dwie osoby z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m). Prosimy o cierpliwość oraz przestrzeganie w/w zasad. 

do góry