Strona główna/Aktualności/Ważna informacja

Ważna informacja

2 Października 2020

Ważna informacja 

DRODZY RODZICE

Pragnę skierować do Was słowa podziękowania za miesięczną współpracę. Upłynęło już 30 dni od kiedy możemy spotykać się na placówce po czasie obowiązkowej izolacji (zdalnego nauczania). Ponieważ COVID - 19 ciągle nam zagraża, apeluję do wszystkich o przestrzeganie obowiązujących przepisów. Przypominam, że wszyscy Rodzice podpisali regulamin przedszkola, który mówi: „Wejście na teren przedszkola tylko dla osób zdrowych, które nie mają kontaktu z chorymi i nie przebywają na kwarantannie, wyłącznie w maseczce, rękawiczkach lub po zdezynfekowaniu rąk. Personel przedszkola na placówce przebywa w maseczkach, za wyjątkiem nauczycieli, którzy pracują w salach bez maseczek. Dzieci w przedszkolu, jak i na placu zabaw przebywają bez maseczki”.

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRZY RODZICE  NIE PRZESTRZEGAJĄ ZALECEŃ I NOTORYCZNIE WCHODZĄ NA PLACÓWKĘ BEZ OBOWIĄZKOWYCH MASECZEK, DYREKTOR PRZEDSZKOLA, PO KONSULTACJI Z PERSONELEM WPROWADZA ZMIANY DO REGULAMINU ZARZĄDZAJĄC:

OGRANICZENIE WSTĘPU RODZICÓW NA TEREN PRZEDSZKOLA

Rodzic/ opiekun przyprowadza dziecko do przedszkola na teren szatni, przebiera je, po czym przekazuje personelowi obsługowemu, który prowadzi dziecko do sali.

Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7.00 do 8.30 (na czas przyprowadzania dzieci) oraz od 13.00 do 16.00 (na czas odbioru dzieci)

W POZOSTAŁYM  CZASIE  DRZWI WEJŚCIOWE SĄ ZAMKNIĘTE.

(wyznaczony czas jest zgodny z deklarowanymi przez Rodzica godzinami pobytu dziecka
w przedszkolu).

PROSZĘ O BEZWZGLĘDNE DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ

W/w zmiany wchodzą w życie z dniem 05.10.2020r.

Przestrzeganie deklarowanych przez Państwa zobowiązań jest nie tylko wyrazem szacunku wobec siebie nawzajem, ale także gestem wyrażającym dbanie o zdrowie własne i innych, zwłaszcza dzieci, których odporność jest obniżona. Podjęta przeze mnie decyzja jest wyrazem troski o powierzone nam dzieci.

 W imieniu wszystkich pracowników przedszkola dziękuję za zrozumienie i życzę zdrowia.

 

Marzena Zimny oraz  personel przedszkola.

 

do góry