Strona główna/Aktualności/Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Kampanii (..)

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Kampanii Edukacyjno - Informacyjnej pt.: „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” - II EDYCJA

16 Czerwca 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Kampanii Edukacyjno - Informacyjnej pt.: „MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG - PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH” - II EDYCJA

W styczniu przystąpiliśmy do kampanii edukacyjno - informacyjnej skierowanej do przedszkoli Województwa Śląskiego pt: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja. W kampanii uczestniczyło sześć grup przedszkolnych. Podczas realizacji zajęć bardzo pomocne okazały się otrzymane zestawy edukacyjne dla każdego przedszkolaka oraz pomoce i środki dydaktyczne ze zgromadzonego warsztatu pracy nauczycieli. Przeprowadzone zajęcia edukacyjno - informacyjne zawierały obszerne treści dotyczące wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Dzieci poznały pojęcie SMOGU oraz działania mogące poprawić jakość powietrza. W ramach kampanii nasza placówka zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny pt.: „Mogę Zatrzymać Smog”, której celem było wykonanie pracy plastycznej promującej walory czystego powietrza i piękna środowiska, jednocześnie rozwijając wśród dzieci wrażliwość na sposoby ochrony przyrody, promowanie zdrowego stylu życia, zainteresowanie dzieci prowadzeniem obserwacji przyrodniczych. W celu utrwalenia zdobytych wiadomości, wykorzystano pakiet kart pracy dla dzieci oraz wykonano szereg prac plastycznych. Realizacja akcji oparta była na aktywizujących formach i metodach pracy. Dzieci, bardzo ochoczo, z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem uczestniczyły we wszystkich podejmowanych działaniach.

Od początku realizacji kampanii w naszej placówce funkcjonuje tablica informująca o stanie jakości powietrza. Znajduje się ona w miejscu widocznym dla rodziców i opiekunów dzieci - w szatni przedszkolnej. Tablica była codziennie uzupełniana za pomocą piktogramów czyli obrazków symbolizujących nasze samopoczucie w związku ze stanem zanieczyszczenia powietrza. Dzięki kolorowym buźkom, również najmłodsi byli w stanie samodzielnie odczytać, czy mogą wyjść na spacer. Oczyszczacze powietrza otrzymane w ramach kampanii pozwoliły przedszkolakom na zdobycie nowego doświadczenia - umiejętność odczytania stanu jakości powietrza w pomieszczeniu. Na głównych wejściowych drzwiach do przedszkola umiejscowiono plakat informacyjny z głównymi założeniami programu. Rodzice otrzymali ulotki edukacyjno - informacyjne na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka, sposobu unikania narażenia na zanieczyszczone powietrze, stosowania oczyszczaczy powietrza, konieczności wprowadzenia nawyku codziennego sprawdzania stanu jakości powietrza. Rodzice zostali również na bieżąco informowani o przebiegu kampanii na stronie internetowej przedszkola.

na stronęna stronę

do góry