INFORMACJA

22 Maja 2020

Drodzy Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym „Kraina Odkrywców" w Turzy Śląskiej 
pozostają zawieszone do 14.06.2020r.
Powyższa decyzję podjęto w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz Państwa rodzin.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Przedszkola Publicznego „Kraina Odkrywców„
będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy Wszystkim dużo zdrowia.

do góry