INFORMACJA

15 Maja 2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym „ Kraina Odkrywców" w Turzy Śląskiej
pozostają zawieszone do 24.05.2020r.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania Przedszkola Publicznego „Kraina Odkrywców„
będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Przedszkola, Marzena Zimny

do góry