INFORMACJA

6 Maja 2020

Informujemy, że od dnia 6 maja 2020 r. do 17 maja 2020 r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Publicznym „ Kraina Odkrywców" w Turzy Śląskiej pozostają zawieszone w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 . W okresie czasowego zawieszenia zajęć
zadania Przedszkola Publicznego „ Kraina Odkrywców„ będą nadal prowadzone z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Przedszkola, Marzena Zimny

do góry